разпечатай

Заплахи за компютърната сигурност

източници на заплахи симптоми на заразяване съвети по сигурността

Развитието на компютърните технологии и навлизането им във всички аспекти на човешката дейност е свързано и с нарастването на престъпленията свързани с компютърната сигурност.

Кибер престъпниците проявяват голям интерес към дейността на държавните структури и бизнеса. Правят се опити за кражба и разкриване на поверителна информация, което причинява материални и нематериални загуби за съответните структури.

Не само големите компании и организации са подложени на риск. Индивидуалните потребители също са обект на атаки. Кибер престъпниците овладяват машините им и получават достъп до лични данни (банкови сметки и номера на кредитни карти). Същата заразена машина може да стане част от т. нар. „zombie network”, мрежа от заразени компютри, използвана зa хакерски атаки срещу сървъри, разпращане на спам, събиране на поверителна информация и разпространение на троянци и вируси.

Всепризнат факт е, че в днешния свят информацията е ценност, която трябва да се пази. От друга страна винаги е необходимо тя да се споделя с определени групи (колеги, партньори, потребители...). Затова е нужно наличието на стабилна система за компютърна сигурност, която да отчита всички възможни източници на атака и да осигурява защита на всички нива.

назад