Подновяване на лиценз

 
За да получите отстъпка за подновяване, моля въведете номера на лиценза и натиснете бутона "Изпрати".

1. За номер на лиценз от вида XXXX - XXXXXX - XXXXXXXX:
- -

2. За номер на лиценз от вида XXXXXXXX - XXXX - XXXX -XXXX - XXXXXXXXXXXX:
- - - -
Стъпки:
 

Кликнете с мишката върху долните изображения за да видите къде да откриете номера на лиценза за вашия продукт

Версия 2012 Версия 2013 Версия 2014

 
Kaspersky Pure/Crystal стъпка 1 Kaspersky Pure/Crystal стъпка 2