Ако последната част на серийния номер завършва с някоя от следните групи символи, това означава че използвания ключ е " пиратски".

 • 0494-0004CE-038A4C37
 • 00132048
 • 001C8F09
 • 00633399
 • 0094A883
 • 00145D17
 • 019C2086
 • 01748DE3
 • 01243FDC
 • 0099B28D
 • 00207C89
 • 0099B28A
 • 00A8593E
 • 02B780B7
 • 018E0D61
 • 0099B289
 • 230971
 • 02B780B8
 • 011B505B
 • 0099B28B
 • 0099B28E
 • 01C7D4B5
 • 00979AF7
 • 01A4014B
 • 01A40BF9
 • 017CF78F
 • 02439BF2
 • 01A413DE
 • 02B780BA
 • 1954177
 • 0099B28C
 • 02B780BC
 • 01317785
 • 02DB578C
 • 01316F8E
 • 01316FF2
 • 01317115
 • 02B780BD
 • 034C51B6
 • 0221852C
 • 033D03D2
 • 02B780C0
 • 01BB8334
 • 034D5800
 • 0083E502
 • 02B780BE
 • 02FB6D84
 • 02F97F02
 • 02F78265
 • 02FC5360
 • 03BC6E6B
 • 03BC7124
 • 03BC70BE
 • 03BC6F7A
 • 03EFE602
 • 040767DD
 • 03BB5612
 • 0295AF63
Kaspersky™ AntiVirus trade mark by Kaspersky Lab
© 1999-2016 Dossev&Co